ZEWIEP I 2012/13: proszę o zrobienie sobie ankietki

 1. Proszę o zrobienie sobie ankietki: Ankieta i klucz
 2. Proszę o:
  - wstępne podzielenie się na grupy do 3, max 4 osób,
  - wspólne przejrzenie dzieci.enauczanie.com,
  - próbę przymiarki do tematu projektu.
 3. Proszę jedną osobę (szefa) z każdej grupy projektowej o przygotowanie kontraktu dla całej grupy.
  W tym celu szef każdej grupy projektowej (do 3 osób):
 • robi kopię kontraktu
 • nadaje jej nazwę postaci: ZEWIEP-III-2012-13-Temat
 • udostępnia członkom grupy oraz prowadzącemu.
Kontrakt po wynegocjowaniu podpisują wszyscy.

Brak komentarzy: