ZEWiEP I, Grupa 3b, 2011/12 (zapisy na listę oraz lektura do drugich zajęć)

Proszę o:
 • wypełnienie tego formularza (jak najszybciej), następnie... zgłoszenie się po uprawnienia do listy obecności do koleżanki, która już wcześniej otrzymała uprawnienia, następnie... 
 • wpisanie "ob" w swoją rubryczkę pod datą pierwszych zajęć.
Uwaga: wpisanie "ob" przy innej osobie niż aktualnie zalogowana jest fałszerstwem - proszę tego nie robić!
Niezależnie od powyższego bardzo proszę przed trzecimi zajęciami o:
Ważne terminy:
 • podania składu grupy projektowej (na liście obecności): (max) zajęcia nr 4, 
 • uzgodnienia tematu z prowadzącym: (max) zajęcia nr 4, 
 • wklejenia na listę obecności adresu produktu: (max) zajęcia nr 4.
 • wynegocjowania kontraktu grupowego (max) zajęcia nr 4.
Szef grupy:
 • robi kopię kontaktu
 • nadaje jej nazwę postaci: ZEWIEP1-2011-12-Temat
 • udostępnia członkom grupy oraz prowadzącemu.
Kontrakt po wynegocjowaniu podpisują wszyscy.
____________________________________________________
Przykłady oprogramowania:
więcej przykładów:

  Brak komentarzy: