ZEWIEP III - Innowacje i eksperymenty

Na podstawie naszych dyskusji o tematach uściślam:

  1. Wszystkie nasze działania musimy i będziemy odnosić do przepisów § 1 Rozporządzenia o innowacjach
  2. W rozporządzeniu nie występuje pojęcie "narzędzi" albo "pomocy dydaktycznych" i dlatego są one tylko o tyle ważne, o ile pozwalają lepiej spełnić konkretne, dobre cele edukacyjne. CEL jest tu słowem kluczowym.
  3. Nie ma innowacji dla innowacji, mają na celu (cyt.) poprawę jakości pracy szkoły. Albo zatem uda nam się poprawić jakość w odniesieniu do bardzo konkretnego kontekstu (np. konkretnej placówki z konkretnymi  lokalnymi problemami), albo skupimy się na ogólnych tendencjach dotyczących jakości pracy szkoły. W tym ostatnim przypadku rozsądnie byłoby przyjąć, że szkoła (jako instytucja) w zakresie najniższych poziomów taksonomicznych radzi sobie świetnie. Dalsze udoskonalanie zapamiętywania i odtwarzania prostych i powtarzalnych faktów i czynności nie jest żadnym priorytetem, przynajmniej nie na naszym przedmiocie.


Brak komentarzy: