ZEWiEP III, Grupa 1, 2011/12 (Zapisy na listę)

Proszę grupę 1 o:
  • wypełnienie tego formularza w celu zapisania się na listę grupy,
  • wpisanie "ob" w rubryczkę z datą zajęć (za każdym razem) po uzyskaniu uprawnień do edycji
    (uwaga: wpisanie "ob" innej osobie niż aktualnie zalogowana jest fałszerstwem - proszę tego nie robić!),
  • wpisanie grupy projektowej, tematu oraz adresu produktu (jak najszybciej).
Ważne terminy:
  • podania składu grupy (na liście obecności): (max) zajęcia nr 3,
  • uzgodnienia tematu z prowadzącym: (max) zajęcia nr 3,
  • wklejenia na listę obecności adresu produktu:  (max) zajęcia nr 3. 

Brak komentarzy: