ZEWiEP I, Grupa 3a, 2011/12 (zapisy na listę oraz lektura do drugich zajęć)

Proszę grupę 3a (każdą osobę z osobna) o:
  • wypełnienie tego formularza (jak najszybciej),
  • zgłoszenie się po uprawnienia do listy obecności do koleżanki, którą "wybraliśmy" ;-) na pierwszych zajęciach (po wcześniejszym wypełnieniu formularza),
  • wpisanie "ob" w swoją rubryczkę pod datą pierwszych zajęć (po otrzymaniu ww. uprawnień).
Uwaga: wpisanie "ob" innej osobie niż aktualnie zalogowana jest fałszerstwem - proszę tego nie robić!
Niezależnie od powyższego bardzo proszę przed drugimi zajęciami o:
Ważne terminy:
  • podania składu grupy projektowej (na liście obecności): (max) zajęcia nr 3,
  • uzgodnienia tematu z prowadzącym: (max) zajęcia nr 3,
  • wklejenia na listę obecności adresu produktu: (max) zajęcia nr 3.

Brak komentarzy: