ZEWiEP I, Grupa 1a, 2011/12 (zapisy na listę oraz lektura do drugich zajęć)

Proszę o:
  • wypełnienie tego formularza (jak najszybciej), następnie...
  • zgłoszenie się po uprawnienia do listy obecności do koleżanki, która już wcześniej otrzymała uprawnienia, następnie...
  • wpisanie "ob" w swoją rubryczkę pod datą pierwszych zajęć.
Uwaga: wpisanie "ob" przy innej osobie niż aktualnie zalogowana jest fałszerstwem - proszę tego nie robić!
Niezależnie od powyższego bardzo proszę przed drugimi zajęciami o:
Ważne terminy:
  • podania składu grupy projektowej (na liście obecności): (max) zajęcia nr 3,
  • uzgodnienia tematu z prowadzącym: (max) zajęcia nr 3,
  • wklejenia na listę obecności adresu produktu: (max) zajęcia nr 3.

Brak komentarzy: