ZEWiEP III, Grupa 2, 2011/12 (zapisy na listę)

Proszę grupę 2 o:
  • wypełnienie tego formularza w celu zapisania się na listę grupy,
  • wpisanie "ob" w rubryczkę z datą zajęć (za każdym razem) po uzyskaniu uprawnień do edycji
    (uwaga: wpisanie "ob" innej osobie niż aktualnie zalogowana jest fałszerstwem - proszę tego nie robić!),
  • wpisanie grupy projektowej, tematu oraz adresu produktu (jak najszybciej).
Ważne terminy:
  • podania składu grupy projektowej (na liście obecności): (max) zajęcia nr 3,
  • uzgodnienia tematu z prowadzącym: (max) zajęcia nr 3,
  • wklejenia na listę obecności adresu produktu: (max) zajęcia nr 3.

Brak komentarzy: