Nieprzekraczalne zasady. Proszę pamiętać przed zaliczeniem!

Grupa lub osoba, która spróbuje zaliczyć przedmiot przy pomocy cudzej własności lub cudzej pracy - skazuje się automatycznie na zero punktów i brak chęci rozwiązania tego problemu ze strony prowadzącego. 
Dla uniknięcia podobnych incydentów przypominam, co następuje.

  • Jedno kopiuj-wklej może Was pozbawić zaliczenia!
  • Jeden "znaleziony w Internecie" i umieszczony we własnej pracy obrazek może zniwelować wartość całej Waszej pracy. 
Dowolny fragment tekstu skopiowany z pogwałceniem prawa z nieuprawnionego źródła, dowolna grafika lub jakikolwiek inny artefakt umieszczony w pracy zaliczeniowej bez posiadania do niego praw autorskich, bez możliwości udowodnienia prawa do jego użycia, umieszczony we własnej pracy na zasadach innych niż jednoznacznie legalny cytat - dyskwalifikuje autora(ów)
Nie róbcie tego, nie mam zbyt wysokich wymagań, ale nie mam żadnej litości w przypadku najmniejszej kradzieży. Nie ma okoliczności łagodzących, nie interesuje mnie wartość pracy, która zawiera jakikolwiek cudzy element.
Dla własnego bezpieczeństwa warto przyjąć, że nie istnieje w Internecie własność niczyja.
Nazwijmy rzeczy po imieniu: 
  • przywłaszczenie lub republikacja cudzych tekstów, grafik i innych wytworów bez spełnienia jasno określonych wymagań - w kategoriach prawnych jest kradzieżą lub plagiatem;
  • próba zaliczenia przedmiotu za pomocą pracy złożonej z kradzionych  tekstów i grafik - także jest  próbą oszustwa lub wyłudzenia.
Czynni oraz przyszli nauczyciele i wychowawcy są tu w sytuacji szczególnie wrażliwej: mają nie tylko przestrzegać prawa, ma także znać je i rozumieć na tyle dobrze, aby móc go uczyć swoich wychowanków, uczniów i studentów; zarówno czynnie, jak też po prostu własnym przykładem. Nie znaczenia, czy dla popełnienia przestępstwa posługujemy się narzędziami tradycyjnymi, czy elektronicznymi.
________________________________________________________
Podobnie rzecz się ma z cudzą pracą. Bardzo wysoko cenię umiejętność współpracy z osobami z zewnątrz: projekty powinniście robić we współpracy z nauczycielami, dziećmi i ich rodzicami, ekspertami, których udało sięzaprosić do współpracy etc. Jednak -
  • Każda rzecz wykonana za Was przez osoby trzecie oznacza dyskwalifikację całego projektu!
Zwykle rozumiemy się bez słów, problem pojawia się niezwykle rzadko. Ale jeżeli się pojawi, oznacza bezdyskusyjne i natychmiastowe odrzucenie projektu w całości. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości czym się różni "współpraca" lub "konsultacja" od "cudzej pracy", koniecznie ustalajcie to szczegółowo i z góry z prowadzącym. Przed; najlepiej w kontrakcie! Potem będzie z pewnością za późno.

*przydarzyła się już próba "omijania prawa" przy użyciu  różnych niestandardowych technik przypominam, że pojęcie kradzieży własności nie jest zależne od metod i technik. Jest obojętne, czy cudza własność została skopiowana, sfilmowana, skserowana, zeskanowana, przepisana etc., a także czy źródłem był Internet, płyta DVD, ekran kinowy, dysk, papier, płótno, hologram etc. 
Opublikowanie w Internecie kopii cudzej własności nie podlega w żaden sposób prawu dozwolonego użytku.
Zobacz też koniecznie: Wymagane i zabronione...