Drugie zajęcia Resoc oraz NPiWP

Na drugich zajęciach obowiązuje (wszystkich, także nieobecnych):
  • posiadanie konta gmail
  • zgłoszenie konta za pomocą formularza online
  • zgłoszenie się na liście obecności online
Po drugich zajęciach obowiązuje (wszystkich, także nieobecnych):
  • uzgodnienie zarysu tematycznego własnego projektu (w przypadku pracy grupowej - także składu grupy)
  • posiadanie serwisu opartego na blogger.com i konta gmail DLA PROJEKTU
  • umiejętność posługiwania się na poziomie podstawowym usługami Google: gmail, docs, blogger.

Brak komentarzy: