Najważniejsze adresy

Archiwum 2008:
Aby uzyskać dostęp do list obecności, należy się wcześniej zalogować na takie konto, jakie zostało podane na zajęciach. Dostęp do redagowania listy - w czasie trwania zajęć.

Brak komentarzy: